Bạn đã bao giờ tự hỏi những thương hiệu nổi tiếng nào đang sử dụng WordPress chưa?
Chúng ta đều biết rằng WordPress là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là phải có hàng tấn thương hiệu nổi tiếng sử dụng nó.
Chúng tôi bị thu hút với câu hỏi này, và đã tìm kiếm trên các trang web và blogs của các thương hiệu nổi tiếng nhất. Lật tung tất cả lên, từ ấn phẩm, trang tin tức, trang web của những người nổi tiếng, công ty giải trí, và lãnh đao công nghệ. Cuối cùng, chúng tôi đã biên soạn một danh sách khổng lồ các thương hiệu lớn sử dụng WordPress.
Hơn thế nữa, để cho bạn dễ hình dung hơn, chúng tôi đã đưa danh sách 42 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới đang sử dụng WordPress vào infographic dưới đây. Hy vọng bạn có thể hình dung được sự phổ biến của WordPress.

Dịch từ themeisle.